در بهار آنلاین دانش مدیریت خود را متحول کنید.
خیابان بهشتی،انتهای کوچه دوم پاکستان،پلاک ۲۷
۸۸۷۳۰۱۸۴ (۵ خط)
هرروزهفته: ۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰
لطفا هر یک از قسمت های زیر را با دقت و حوصله تکمیل نمایید. لطفا سوالات را همانطور که هستید پاسخ دهید (در مقابل این که چگونه باید باشید) - پس از تکمیل فرم ارزیابی، نتیجه به شما ارسال خواهد شد.
 • مشخصات فردی

 • سوالات خود ارزیابی

  در مورد هر گزاره، بر روی گزینه ای که به بهترین شکل شما را توصیف می کند کلیک کنید. لطفا سوالات را همانطور که هستید پاسخ دهید (در مقابل این که چگونه باید باشید) و نگران این نباشید که برخی از سوالات به نظر که در “مسیر نادرست” امتیاز بیاورند. زمانی که سوالات را خاتمه دادید، بر روی گزینه «ثبت و ارسال» در پایین این فرم کلیک کنید.
 • اصلابه ندرتگاهیغالباخیلی اوقات
  زمانی که یک مشکل مواجه می شوم، قبل از آن که از رئیس خود بپرسم چکار کنم سعی می کنم خودم آن را حل کنم.
  هرگاه ببینم که رفتار اعضای تیم بر خدمات مشتریان تاثیر منفی دارد، پیگیر موضوع می شوم.
  تصمیماتم را پس از تحلیل دقیق می گیرم و نه آنچه حس دلم به من می گوید.
  زمانی را با اعضای تیم جهت صحبت در مورد مواردی که خوب پیش می روند و مواردی که نیازمند بهبود هستند صرف می کنم.
  در جلسات من نقش مدیریت جلسه/ تسهیل گر را هر گاه ضرورت داشته باشد بازی می کنم و به تیمم کمک می کنم که درک بهتری از مسئله پیدا کند یا به اتفاق نظر برسد.
  من کاملا می دانم که فرایندهای کسب و کار در دپارتمان من چگونه هستند و تلاش می کنم تا گلوگاه های کاری را حذف کنم.
  زمانی که یک تیم را تشکیل می دهم، مهارت هایی که مورد نیاز است را در نظر می گیرم و سپس به دنبال افرادی می گردم که به بهترین شکل با معیارهای من تطبیق دارند.
  تلاش می کنم تا از طریق تطبیق روش انگیزش با نیازهای هر فرد به افراد انگیزش بدهم.
  زمانی که تیمم یک اشتباه قابل توجه داشته باشد به رئیسم در مورد اتفاقی که افتاده گزارش می دهم و سپس آن اشتباه را به عنوان یک تجربه و درس مهم در نظر می گیرم.
  زمانی که تضاد در درون تیم رخ دهد، آن را به عنوان یک مرحله گریزناپذیر در فرایند توسعه تیم می پذیرم.
  با اعضای تیم در مورد اهداف فردی آنها صحبت می کنم و این اهداف را با اهداف کلی سازمان متصل می کنم.
  با اعضای تیم به صورت تک تک صحبت می کنم تا مطمئن شوم که آنها راضی و بهره ور هستند.
  اعضای تیمم را آگاه می کنم تا آنها بدانند در اطرافشان در سازمان چه می گذرد.
 • اصلابه ندرتگاهیغالباخیلی اوقات
  زمانی که کاری را تفویض می کنم،‌ کار را به هر کس که بیشترین زمان ممکن داشته باشد تحویل می دهم.
  اجازه می دهم اعضای تیمم خودشان متوجه شوند که با یکدیگر به چه صورت بهتر کار کنند- تیم ها خودشان یک کار در حال انجام هستند!
  قبل از منظم کردن و تادیب یک عضو تیم صبر می کنم تا افراد فرصت داشته باشند تا رفتارخود را خودشان تصحیح کنند.
  مهارت های فنی مهم ترین مهارت هایی هستند که به عنوان یک مدیر موثر به آنها نیاز دارم.
  تمام سعی ام را می کنم تا از تضاد در تیمم اجتناب کنم.
  اگر مشغول تشکیل یک تیم باشم، افرادی با شخصیت، سن، سابقه کار در شرکت و سایر مشخصه های مشابه را انتخاب می کنم.
  فکر می کنم این گزاره صحیح باشد که «اگر می خواهی کاری خوب انجام شود،‌خودت آن را انجام بده.»